ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ WABCO ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА.

Уважаеми колеги,

Бих искали да ви поканим, да се включите в техническите обучения на WABCO през 2019 година. Специализираните WABCO обученията са насочени към сервизните специалисти. Учебната програма за настоящата година, включва:

Модул Basic + ABS (камиони, ремаркета, автобуси) – 19.03 - 21.03.2019 г.

Модул Basic + ABS - разглеждат се начина на работа на конвенционалните (без електрически контрол) и ABS спирачни системи, както и всички елементи свързани с тях. Разглеждат се системите както при МПС, така и при ремаркета. Схеми на свързване, инструкции за инсталиране и познати проблеми. Начин на извършване на синхронизация на спирачния процес при композиция 'влекач-ремарке (полуремарке)'. Работа с техническата база данни на WABCO - чертежи, схеми, подробни технически описания на отделните системи, сравнения и др. Работа с диагностичното оборудване на WABCO. Извършване на симулации върху VCS II стенда посредством компютърна диагностична програма.
Участникът получава техническа литература, сертификат за преминат курс, PIN кодове (ПРИ УСПЕШНО ИЗДЪРЖАН ТЕСТ) за промяна на параметрите/ прехвърляне на информация между ел. блокове на съответната WABCO ABS система.

Модул ECAS (МПС и ремаркета) – 16.04 - 18.04.2019 г.

Модул ECAS (Electronically Controlled Air Suspension) - разглеждат се начина на работа и всички елементи на ECAS системите. Разглеждат се системите както при камиони, така и при ремаркета, обясняват се спецификите при автобуси. Схеми на свързване, инструкции за инсталиране и познати проблеми. Калибриране на сензори за височина и сензори за налягане. Взаимозаменяемост на ECAS кранове. Управление на повдигащи се мостове. Устройства за управление на ECAS системи. Подробно разглеждане на ECAS параметрите при МПС и ремаркета. Работа с диагностичното оборудване на WABCO.

Участникът получава техническа литература, сертификат за преминат курс, PIN кодове (ПРИ УСПЕШНО ИЗДЪРЖАН ТЕСТ) за промяна на параметрите/ прехвърляне на информация между ел. блокове на съответната WABCO ECAS система.

Модул EBS (МПС – всички генерации, ремаркета – до „D” генерация) – 21.05 - 23.05.2019 г.

Модул EBS (Electronic Braking System) - разглеждат се начина на работа и всички елементи на EBS спирачни системи (до EBS2, включително - при МПС; до TEBS D, включително - при ремаркета). Разглеждат се системите както при МПС, така и при ремаркета. Схеми на свързване, инструкции за инсталиране и познати проблеми. Работа на стабилизиращите системи ESC (МПС) и RSS (ремаркета). Начин на извършване на синхронизация на спирачния процес при композиция 'влекач-ремарке(полуремарке)'. Работа с диагностичното оборудване на WABCO.

Участникът получава техническа литература, сертификат за преминат курс, PIN кодове (ПРИ УСПЕШНО ИЗДЪРЖАН ТЕСТ) за промяна на параметрите/ прехвърляне на информация между ел. блокове на съответната WABCO EBS система.                                                                                        

Модул TEBS E” (последно поколение EBS системи за ремаркета) – 15.10 - 17.10.2019 г.

Модул TEBS “E” (Trailer Electronic Braking System “E”) - разглеждат се начина на работа и функциите, които се изпълняват от различните поколения и версии на TEBS E системите, както и всички елементи свързани с тях. Схеми на свързване, инструкции за инсталиране и познати проблеми. Начин на извършване на синхронизация на спирачния процес при композиция 'влекач-ремарке(полуремарке)'. Нови функции изпълнявани от TEBS E системите. Устройства за управление на TEBS E системи. Съвместна работа на TEBS E с CAN рутер, CAN усилвател и допълнителен електронен модул. Работа с диагностичното оборудване на WABCO. Извършване на симулации върху TEBS E стенда посредством компютърна диагностична програма.

Участникът получава техническа литература, сертификат за преминат курс, PIN кодове (ПРИ УСПЕШНО ИЗДЪРЖАН ТЕСТ) за промяна на параметрите/ прехвърляне на информация между ел. блокове на WABCO TEBS E системи.

Забележка:

Basic + ABS обучението е задължително за тези, които желаят да  участват на останалите модули!

Желаещите да участват на TEBS 'E' модула трябва преди това да са покрили всички предишни модули!

Детайли:

Обученията по всички модули, са с продължителност 3 дни;

Място: Център за обучение на Нелас Авточасти - София, бул. Климент Охридски №144;

Начален час: 9:00ч.;

Превод на български по време на самото обучение;

Цена на участник на ден - 100 EUR без ДДС.

В цената са включени: техническа литература за съответния модул, сертификат за преминат курс, получаване на PIN кодове за промяна на параметрите на съответната WABCO система (камиони, ремаркета и автобуси), обяд, кафе, чай, минерална вода и дребни неща за хапване по време на кафе паузите.

Забележка: PIN кодове получават участниците, които успешно издържат теста в края на всеки модул!

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА НЕЛАС АВТОЧАСТИ И ПРИ ВАШИЯТ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, КАТО ПОСОЧИТЕ ФИРМА, ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧАСТНИКА И ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА.

ЗАЯВКА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА И НА: angel.beshev@wabco-auto.com  ИЛИ НА ТЕЛ.: 0882 657 168.

Още новини