ПРЕДСТОЯЩО WABCO ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА.

Уважаеми колеги,

Бих искали да ви поканим, да се включите в техническо обучение на WABCO през месец Октомври 2019 година. Специализираните WABCO обученията са насочени към сервизните специалисти.

Модул Basic + ABS (камиони, автобуси и ремаркета) – 22.10 - 24.10.2019 г.

Модул Basic + ABS - разглеждат се начина на работа на конвенционалните (без електрически контрол) и ABS спирачни системи, както и всички елементи свързани с тях. Разглеждат се системите както при МПС, така и при ремаркета. Схеми на свързване, инструкции за инсталиране и познати проблеми. Начин на извършване на синхронизация на спирачния процес при композиция 'влекач-ремарке (полуремарке)'. Работа с техническата база данни на WABCO - чертежи, схеми, подробни технически описания на отделните системи, сравнения и др. Работа с диагностичното оборудване на WABCO. Извършване на симулации върху VCS II стенда посредством компютърна диагностична програма.
Участникът получава техническа литература, сертификат за преминат курс, PIN кодове (ПРИ УСПЕШНО ИЗДЪРЖАН ТЕСТ) за промяна на параметрите/ прехвърляне на информация между ел. блокове на съответната WABCO ABS система.

Забележка:

Basic + ABS обучението е задължително за тези, които желаят да  участват на останалите модули!

Желаещите да участват на TEBS 'E' модула трябва преди това да са покрили всички предишни модули!

Детайли:

Обученията по всички модули, са с продължителност 3 дни;

Място: Център за обучение на Нелас Авточасти - София, бул. Климент Охридски №144;

Начален час: 9:00ч.;

Превод на български по време на самото обучение;

Цена на участник на ден - 100 EUR без ДДС.

В цената са включени: техническа литература за съответния модул, сертификат за преминат курс, получаване на PIN кодове за промяна на параметрите на съответната WABCO система (камиони, ремаркета и автобуси), обяд, кафе, чай, минерална вода и дребни неща за хапване по време на кафе паузите.

Забележка: PIN кодове получават участниците, които успешно издържат теста в края на всеки модул!

ВАШАТА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ НА НЕЛАС АВТОЧАСТИ И ПРИ ВАШИЯТ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ, КАТО ПОСОЧИТЕ ФИРМА, ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА УЧАСТНИКА И ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА.

ЗАЯВКА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА И НА: angel.beshev@wabco-auto.com  ИЛИ НА ТЕЛ.: 0882 657 168.

Още новини