COMMA Super Coldmaster Concentrate (G 11)

COMMA Super Coldmaster Concentrate

• Отговаря на стандарти: BS6580:2010; AFNOR NFR 15-601

Характеристики на продукта: 

• Охлаждаща течност за двигател, базирана на Моноетиленгликол (MEG)/ Антифриз концентрат. Подходящ за всички видове двигатели, изискващи антифриз, базиран на Моноетиленгликол (MEG). Подходящ за двигатели с чугунени, алуминиеви блокове и смесени охладителни системи.

• 2 години пълна защита.

• Предпазва двигателя от замръзване и прегряване. Подобрява чувствително топлообмена.

Не съдържа Нитрити, Фосфати и Амини.

Разрежда се с дестилирана вода, в съответствие с указанията на производителя на превозното средство. Налива се в системата за охлаждане на превозното средство. Малки разливи трябва да се третират с абсорбиращи гранули или пясък. След това мястото на разлива трябва да се измие с вода и сапун, и да се изсуши. Премахнете разливи по лакобояджийското покритие ВЕДНАГА! Да се държи далеч от хранителни продукти и окислители.  Да се съхранява в херметически затворени контейнери. Избягвайте поцинковани контейнери за при работа и съхранение, тъй като те ще корозират и това ще доведе до замърсяване на продукта.