BEHR HELLA SERVICE

Eдно успешно съвместно предприятие от 2005 г. насам

BEHR HELLA SERVICE е съвместно предприятие на компаниите BEHR и HELLA. BEHR HELLA SERVICE е основана през 2005 г. с цел да обслужва глобалния независим пазар на резервни части за климатичната и охладителна система на превозните средства. Всяка от двете компании, BEHR и HELLA, има 50% дял в съвместното дружество.

BEHR HELLA SERVICE е логична стъпка напред от предишния етап на сътрудничество между двете компании в контрол на климата и интерфейса модули в бизнеса OE. Съвместното дружество успешно се наложи на глобалния независим пазар на резервни части, като освен в Европа, присъства и на пазарите в Южна Америка, NAFTA, Азия, Тихоокеанския район и Южна Африка. Благодарение на силните пазарни позиции на Behr и HELLA, съвместната им компанията е един от водещите доставчици в областта на термоконтрола в превозните средства.