PHILIPS

ROYAL PHILIPS е компания, която развива разнообразни технологии, които се фокусират върху подобряване на качеството на живот, чрез иновации в областта на здравеопазването, потребителската електроника и осветлението.

За автомобилната индустрия, PHILIPS е един от най-големите световни доставчици на осветителни технологии. Продуктовата гама на PHILIPS обхваща на практика, всеки вид осветление в превозното средство, като главни светлини, сигнализация и вътрешно осветление.

НЕЛАС АВТОЧАСТИ, предлага в своята търговска мрежа, пълната гама продукти PHILIPS, за търговски превозни средства. Повече информация за продуктите на PHILIPS, може да получите в най-близкия, до вас, търговски обект на НЕЛАС АВТОЧАСТИ или от вашият търговски представител.