PRESTOLITE ELECTRIC

Prestolite Electric Inc. е световен производител и доставчик на алтернатори, стартери, друго електрическо оборудване за тежкотоварни превозни средства и промишлени цели. Компанията е създадена чрез обединение от няколко предприятия, чиято производствена история датира още от началото на 1900 г. Продуктите на Prestolite предлагат уникални инженерните решения и иновации.

НЕЛАС АВТОЧАСТИ предлага пълната гама продукти на Prestolite Electric, за търговски превозни средства. Повече информация за продуктите, с търговска марка Prestolite Electric, може да получите в търговската мрежа на НЕЛАС АВТОЧАСТИ или от Вашият търговски представител.