Кариери

Позиция: 
Град: 
София

НЕЛАС АВТОЧАСТИ е водещ вносител и дистрибутор на резервни части, консумативи и смазочни материали за търговски превозни средства в България. Компанията работи с над 80 западно-европейски доставчици, които са водещи фирми-производители на авточасти за първоначално вграждане.
Дружеството има изградена мрежа от десет собствени търговски обекта - складове и магазини, в девет града в България.
Във връзка с успешното разширяване на дейността на компанията, търсим мотивиран кандидат за позицията:

АНАЛИЗАТОР

Местоработата – гр. София, бул. "Св. Климент Охридски" № 144

Град: 
Бургас

НЕЛАС АВТОЧАСТИ е водещ вносител и дистрибутор на резервни части, консумативи и смазочни материали за търговски превозни средства в България. Компанията работи с над 80 западно-европейски доставчици, които са водещи фирми-производители на авточасти за първоначално вграждане.
Дружеството има изградена мрежа от десет собствени търговски обекта - складове и магазини, в девет града в България.
Във връзка с успешното разширяване на дейността на компанията, търсим мотивиран кандидат за позицията:

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ НА АВТОЧАСТИ

Местоработата – гр. Бургас, ул. "Одрин" № 17

Град: 
София

НЕЛАС АВТОЧАСТИ е водещ вносител и дистрибутор на резервни части, консумативи и смазочни материали за търговски превозни средства в България. Компанията работи с над 80 западно-европейски доставчици, които са водещи фирми-производители на авточасти за първоначално вграждане.
Дружеството има изградена мрежа от десет собствени търговски обекта - складове и магазини, в девет града в България.
Във връзка с успешното разширяване на дейността на компанията, търсим мотивиран кандидат за позицията:

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ НА АВТОЧАСТИ

Местоработата – гр. София, бул. "Св. Климент Охридски" № 144

Град: 
Бургас

НЕЛАС АВТОЧАСТИ е водещ вносител и дистрибутор на резервни части, консумативи и смазочни материали за търговски превозни средства в България. Компанията работи с над 80 западно-европейски доставчици, които са водещи фирми-производители на авточасти за първоначално вграждане.
Дружеството има изградена мрежа от десет собствени търговски обекта - складове и магазини, в девет града в България.
Във връзка с успешното разширяване на дейността на компанията, търсим мотивиран кандидат за позицията:

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Местоработата – гр. Бургас, ул. "Одрин" № 17

Град: 
София

НЕЛАС АВТОЧАСТИ е водещ вносител и дистрибутор на резервни части, консумативи и смазочни материали за търговски превозни средства България. Компанията работи с над 80 западно-европейски доставчици, които са водещи фирми-производители на авточасти за първоначално вграждане.
Дружеството има изградена мрежа от десет собствени търговски обекта - складове и магазини, в девет града в България.
Във връзка с успешното разширяване на дейността на компанията, търсим мотивиран кандидат за позицията:

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

Местоработата – гр. София, бул. "Св. Климент Охридски" № 144

Град: 
София

НЕЛАС АВТОЧАСТИ е водещ вносител и дистрибутор на резервни части, консумативи и смазочни материали за търговски превозни средства България. Компанията работи с над 80 западно-европейски доставчици, които са водещи фирми-производители на авточасти за първоначално вграждане.
Дружеството има изградена мрежа от десет собствени търговски обекта - складове и магазини, в девет града в България.
Във връзка с успешното разширяване на дейността на компанията, търсим мотивиран кандидат за позицията:

ШОФЬОР - СНАБДИТЕЛ

Местоработата - бул. "Св. Климент Охридски" № 144

Град: 
София

НЕЛАС АВТОЧАСТИ е водещ вносител и дистрибутор на резервни части, консумативи и смазочни материали за търговски превозни средства България. Компанията работи с над 80 западно-европейски доставчици, които са водещи фирми-производители на авточасти за първоначално вграждане.
Дружеството има изградена мрежа от десет собствени търговски обекта - складове и магазини, в девет града в България.
Във връзка с успешното разширяване на дейността на компанията, търсим мотивиран кандидат за позицията:

СКЛАДОВ РАБОТНИК

Местоработата - бул. "Св. Климент Охридски" № 144